Türkiye’nin son 10 yılına damgasını vuran rüzgar ve güneş enerjisinin yanı sıra, 32 bin MW’lık kurulu gücü bulunan hidroelektrikte daha 67 bin MW’lık potansiyelin bulunduğu belirtiliyor. Hidroelektrik Santralları Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD) başkanı Elvan Tuğsuz Güven, bu kurulu güce HESİAD yatırımcıları olarak talip olduklarını söylerken, TEİAŞ’ın kısıtlamalarının, finansman sorununun, HES’lerin depolama konusundaki sıkıntılarının giderilmesi halinde ‘Su’yun daha iyi yönetilebileceğini vurguladı.

HESİAD yeni dernek yönetimi, sektörlerinin yakın ve orta vadeli hedeflerini gazetecilerle paylaştı. Üyelerinin büyük kısmının ebeveynlerinin 40 yıl önce baraj yapımında mavi yakalı olarak çalıştığını anlatan Elvan Tuğsuz Güven, çocukluklarının oyun bahçesinin de baraj havzası olduğunu belirterek, kendilerini “baraj ve şantiye çocuğu” olarak nitelediklerini söyledi.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynağı tedarikinin belkemiğinin ‘hidroelektrik enerji’ olduğunu anlatan Güven, hidroelektrikte özel sektörün toplam kurulu gücün yüzde 35’ini temsil ettiğini kaydetti. Başkan Elvan Tuğsuz Güven, “Hidroelektrik alanında yaklaşık 32 bin MW’lık bir kurulu gücü temsil ediyoruz. Bu güçle yıllık enerji üretim potansiyelimiz ise 67 MW. Bu rakamlarla Türkiye yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağı olan hidroelektrik enerji ile sera gazı emisyonlarına neden olmadan elektrik üretiminde Avrupa’da 2’inci, dünyada ise hidrolik kaynaklar bakımından 9’uncu sırada” tespitini dile getirdi.

HES’leri GES’lerle hibritlemeli

Hidroelektriğin enerji arzını güçlendirebilmek adına öne çıkan iki ana başlık olduğunu bunlardan birinin; ‘doğru havza yönetimi’ diğerinin ise ‘GES’lerle hibrit olacak hidroelektrik santraller’ olduğunu söyledi. Güven, “ENH, trafo bağlantıları, alt yapısı bitmiş, yetişmiş kadroya sahip hidro elektrik santrallerinde, yaz aylarında global ısınma ile olumsuz etkilenen üretimlerini ve düşen hidro üretim kapasitelerini GES’ten telafi etmek için aynı bağlantı bölgesinde olmak kaydıyla GES yatırımı yapılmasını istiyoruz” dedi.

TEİAŞ’ın kısıtlamaları durmalı

Ancak, HES’lerin GES hibrit santralleri yatırımlarında çeşitli kısıtlar ile karşılaştıklarını kaydeden Başkan Güven, “En önemli sorun Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin (TEİAŞ) HES’lere ilave hibrit GES kurmaları için yeterli kapasite tahsisinde bulunamıyor olması” dedi. Alt yapısı hazır, arazide GES kurmak için kapasitesi, ENH’ı hazır lisanslı yatırımcılara yeterli kapasite verilmediğini anlatan Güven, “Ayrıca lisanssızlarda aynı bağlantı bölgesi bile aranmazken HES’lere komşu parsellerde GES yatırımı için de bağlantı izni verilmiyor” diye konuştu.

Finansman izin ‘Yeşil Banka’ önerisi

Yenilenebilir enerji sektöründeki en büyük sorunlardan birinin de finansman olduğunu kaydeden Güven, yurtdışından uzun vadeli proje kredileri teminine yönelik banka teminat mektuplarının maliyetini düşürmek için yasal düzenlemeler yapılabileceğini anlattı. HESİAD Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, “Örneğin BSMV’nin sıfırlanması, daha düşük risk ağırlığı uygulanması gibi. Ayrıca sektörde uzmanlaşmış ‘Yeşil Finansman Bankası’, ‘Yeşil Banka’, ‘Yeşil Enerji Bankası’ adında bir yatırım ve kalkınma bankasının kurulması önerilerimiz arasında dedi.