Yakın tarihlere kadar birbiri ardına yinelenen olaylardan ders çıkaramadığımızı gözeterek, aklımızı başımıza getirecek iyi bir dersin işe yarayabileceğini düşünüyordum.Ancak.öylesine ağır bir kitlesel bedel ödemeye hızla çekilir olduk ki  artık“Yetti gayri” noktasına geldik de geçtik duygusu içindeyim.

Çaresi yoktur,takılan plak bir kere çizilmiş,bozulmuştur.Önyargılar  kafaya takıldıkça ipin ucu kaçmışsa,verilen zararların bedellerinden kurtuluş yolunu bulup çıkarmak,üst üste pekişen toplumsal kayıpların altından kalkmak giderek zorlaşır.Dünya ölçeğinde yaşanan sorunların üstüne,ülkemiz için özel eklemlenenlerle işimiz gün geçtikçe de sarpa sarıyor…

*

“İnsanlar neden yanlış kararlar alırlar?”Haldun Taner’in bu konu ile ilgili güzel bir yanıtı var:‘’Koyma ve oyma akıllı”dırlar da ondan.’’ Dikkat edin, ülke ne zaman krize girip felaketler yaşamışsa ;(1950 sonrası çok partili hayatımız ) boyunca da hep onlardan zarar gördük.Atalarımız da.aklı ikiye ayırırlar;‘koyma akıl, oyma akıl.‘‘Koyma akıl ancak kapıya kadar sürer.Oyma akıl ise bütün hayata siner.’’derler.Koyma akıl bizim eski okulların marifet şansını,hazır bilgi istifçiliğini ve ezberciliği; oyma akıl ise, iyi işleyen beyinleri tutarlı ve kıvrak yapan, uyanık tutan matematik disiplinini simgeliyor…

***

Farkında mısınız!“düşünemeyen insan kitleleri’’yaratılıyor.Nasıl mı?Medya satın alarak,ya da sattırarak mesela.Konuşana soruşturma,dava açarak,hapse atarak vs vs.Gerek bizde gerekse dünyada yaşananlara da bakınca hemen kavrarız bu gerçeği.Ancak,“DAHA ADİL BİR TÜRKİYE MÜMKÜN”dü (?)” demekten de kendimi alamıyorum.

*

Ne var ki koşullanmış ,uzun zamanda tasarlanıp hazırlanmış uygulamalarla ülkede huzur ,ekonomide refah yerine enflasyon azdırılmış,hayat pahalılığı alıp başını gitmiştir.Toplumun her kesimi bu durumdan muzdariptir.İçeriye ve dışarıya bakınca yaşadıklarımızın bizi getirdiği nokta yalnızca geleceği çağrıştıran ve hayal aşılayan suni vaatlerle toplum resmen oyalanmaktadır.Ufukta görünen bozulmuş düzenin yeniden yapılanmasının sağlanması;olanağı da yoktur.Dünyanın içinde bulunduğu durum da dikkate alınınca daha fazla yapılacak şimdilik bir şey de yoktur.