AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2022'de yürürlüğe giren 12 madde halinde düzenlenen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinin ardından dün TBMM Başkanlığına sunulan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, 39 maddeden oluşuyor.

Yeni teklif ile Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile duran kariyer uygulamasının devamı sağlanacak.

Teklifle öğretmenlik mesleği, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı.

Ayrıca, uzman öğretmenlik ünvanı için en az 10 yıl öğretmen olarak hizmeti bulunması, başöğretmenlik ünvanı için en az 10 yıl uzman öğretmen olarak hizmetin gerçekleştirilmesi, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının olmaması, akademi tarafından verilen uzman öğretmenlik, başöğretmenlik eğitim programlarının tamamlanması gerekecek.

Böylece, kariyer basamaklarında ilerlemede "yazılı sınav" ile "mesleki çalışma" koşulları kaldırılmış oldu.

Yaklaşık 230 bin öğretmenin faydalanacağı yeni düzenleme

Teklife eklenen geçici 3'üncü madde aracılığıyla uzman öğretmenlikte 10 yıl bekleme şartı aranmadan 20 yıllık kıdemi dolduran öğretmenlere başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunma imkanı sağlanacak.

Bu kapsamda, 20 yıllık kıdemi dolduran tüm öğretmenler de uzman öğretmen olup olmamalarına bakılmadan, düzenlenen eğitimi tamamlamaları halinde başöğretmen olabilecek.

Böylece, Öğretmenlik Mesleği Kanunu çıktıktan sonra 20 yıllık kıdemi dolduran 230 bin öğretmene "başöğretmen" ünvanı için başvuruda bulunma imkanı sağlanacak.

Öğretmenlere önemli kazanımlar sağlayan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre 2022'de 516 bin 974 öğretmen uzman öğretmen, 66 bin 679 öğretmen başöğretmen, 2023'de ise 69 bin 881 öğretmen uzman öğretmen, 3 bin 891 öğretmen ise başöğretmen ünvanı aldı.

Bugün itibarıyla uzman öğretmenler 4 bin 304 lira, başöğretmenler ise 8 bin 608 lira eğitim-öğretim tazminatından yararlanıyor.

Öğretmenlere yeni haklar kanun teklifinde

Teklif ile ayrıca öğretmenler ve eğitimin yöneticilerin hak ve sorumlulukları da ilk kez kanun düzeyinde tanımlanıyor.

Yeni ÖMK düzenlemesiyle öğretmenlere, meslekleriyle ilgili olmayan faaliyetlerde rızaları dışında çalıştırılamayacak. Öğretmenler ayrıca 657 Devlet Memurları Kanunu ile sağlanan, aralarında sendika kurma, güvenlik hakkı, çekilme hakkı gibi tüm haklardan faydalanacak.

Yeni ÖMK ile cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak şekilde öğretmene yönelik işlenen suçlarda cezalar yarı oranında artırılacak. Düzenleme ile kasten yaralama, tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme cezaların yarı oranında artırılması, verilen hapis cezasının ertelenmemesi, bazı suçlardan tutuklu yargılanması sağlanacak.

Eğitim çalışanlarının şiddetten korunmasına ilişkin hükümler, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenleri, uzman öğretici, usta öğretici ve ders ücreti karşılığı öğretmenlik yapanları da kapsayacak.

Milli Eğitim Akademisi kuruluyor

Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, öğretmen, yönetici ve diğer personelin mesleki gelişimi, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde yükselmeleri için eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek üzere Milli Eğitim Akademisi kurulacak.

Öğretmen yetiştirme sürecinin niteliğinin yükseltilmesi için Milli Eğitim Akademisi'nde verilecek eğitimlerin tüm aşamalarında üniversiteler ile işbirliği yapılacak.

KPSS alan bilgisi sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı KPSS alan bilgisi sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı

Adayların mesleğe hazırlık eğitimi ile tüm öğretmenler mesleki becerilerini hem teorik hem uygulamalı derslerle geliştirerek tecrübe kazanacak.

Hazırlık eğitimi için öğretmen alımları, ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavdaki puan üstünlüğüne göre yapılacak. Bu kapsamda, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasıyla öğretmen alımlarında ve sözleşmeli öğretmen atamalarda sözlü sınav olmayacak.

Hazırlık eğitimine alınacak aday sayısı, atama izni verilen pozisyon sayısını geçmeyecek şekilde planlanacak. Örneğin 20 bin kadro alınmış ise puan üstünlüğüne göre 20 bin öğretmen alınacak ve akademiyi başarı ile tamamlayan herkes atanacak.

Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınan öğretmen adayları, eğitim gördükleri süre içinde genel sağlık sigortalı olacak.

Kaynak: AA