"Girişimsel Onkoloji: Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı" toplantısının dördüncüsü, karaciğer kanserlerinin ağırlıklı olduğu bir bilimsel program ile Ankara’da düzenlendi.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, kanser, tüm dünyada ölüme sebep olan etkenler arasında ikinci sıradaki yerini koruyor. Ancak, son yıllarda tıp alanında yaşanan gelişmeler ile bu durumun yavaş yavaş değişeceği düşünülüyor.

Ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, pozitron emisyon tomografisi gibi görüntüleme yöntemleri ile kanserler hızlı ve etkin bir şekilde tanınabiliyor.

Kemoterapinin faydasının artması ve bireyselleştirilmiş tedavilerin uygulanmasının yanı sıra, etkili cerrahi tekniklerin yaygın hale gelmesi ve girişimsel radyolojik yöntemlerin uygulanması ile kanser her geçen gün daha tedavi edilebilir bir hastalık haline geliyor. Bu gelişmeler, birbirine alternatif oluşturabilecek çeşitli görüntüleme ve tedavi yaklaşımları sunuyor ve bu alternatifler içerisinde en etkili yöntemin seçilmesi büyük önem taşıyor.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Girişimsel Onkoloji: Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı" toplantısı, Türkiye’nin farklı branşlarından önemli hekimleri bir araya getirerek, bilgilerin güncellenmesine ve yeniliklerin takip edilmesine olanak sağladı.

Girişimsel Onkoloji Derneği ve Bayındır Söğütözü Hastanesi Radyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okan Akhan’ın kongre başkanı, Bayındır Söğütözü Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Moray’ın da oturum başkanı olarak yer aldığı toplantı, bu yıl karaciğer kanseri ağırlıklı gerçekleşti.

"GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK YÖNTEMLER KANSER HASTALIKLARI TEDAVİSİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır Söğütözü Hastanesi Radyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okan Akhan, Girişimsel Onkoloji: Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı toplantısında 10’dan fazla disiplinden hekimin konuşmacı ve tartışmacı olduğunu belirterek, dünyadaki bilgi birikiminin ve yaklaşımının vaka üzerinden farklı pencerelerden değerlendirilmesi açısından toplantının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Sağlıksız beslenme kas ve kemik sağlığını tehdit ediyor Sağlıksız beslenme kas ve kemik sağlığını tehdit ediyor

Girişimsel onkolojinin, girişimsel radyolojinin bir kolu olduğunu ve kanser hastalarında yapılan ablatif tedavileri, lökolojinal tedavileri ve palyatif tedavileri kapsadığını belirten aktaran Akhan, “Aslında kanser tedavisi geleneksel olarak onkolojik cerrahinin, tıbbi onkolojinin ve radyasyon onkolojisinin alanıydı. Ancak girişimsel radyolojik yöntemler son 20 yıl içerisinde kanser hastalıklarının tedavisinin önemli bir parçası haline geldi.” ifadelerini kullandı.

Bayındır Söğütözü Hastanesi Girişimsel Radyoloji Ünitesi'nde dünyada yapılan neredeyse tüm işlemlerin yapıldığına dikkati çeken Akhan, şunları kaydetti:

"Girişimsel onkoloji çerçevesinde düşündüğümüzde karaciğerde, akciğerde, pankreasta, prostatta, böbreklerde, kemikte ve yumuşak dokularda tüm ablasyon işlemlerini değişik ablatif teknikler kullanarak yapıyoruz. Ayrıca, kanser hastalarına yönelik kullandığımız tekniklerin yanı sıra hastaların ihtiyacı olan palyatif bütün tedavileri de yapıyoruz. Örneğin, safra yolu tıkanan hastaların tıkanan safra yolunu stent ile açıyor ya da idrar yollarında çıkan darlıkları tedavi ediyoruz. Onkolojik hasta grubuna uygulanması gereken LIOX’tan kemosaturasyona kadar tüm girişimsel radyolojik işlemlerin uygulandığı ve dünyada yapılan tüm işlemlerin yapıldığı bir merkez olduğumuzun altını çizmek isterim."

MERKEZ, UÇTAN UCA MULTİDİSİPLİNER SAĞLIK HİZMETİ SUNUYOR

Verilen bilgiye göre, Bayındır Söğütözü Hastanesi Girişimsel Onkoloji Merkezi, tıbbi onkoloji, onkolojik cerrahi, girişimsel radyoloji, tıbbi patoloji, algoloji ve anestezi uzmanlarının yanı sıra teknolojik altyapısı ile de onkolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde uçtan uca multidisipliner sağlık hizmeti sunuyor.

Metastatik özellik gösteren ve umutsuz olarak değerlendirilen birçok kanser, Bayındır Söğütözü Hastanesi Girişimsel Onkoloji Merkezi’nde multisipliner bakış açısı ile ele alınıyor.

Kemosatürasyon, LIOX, geri dönüşümsüz elektroporasyon gibi birçok özel girişimsel radyolojik yöntemin uygulandığı, ileri cerrahi tekniklerin gerçekleştirildiği ve bireyselleştirilmiş medikal onkoloji yöntemlerinin uygulandığı merkezde, tüm tedaviler birbirlerine alternatif değil, birbirlerini tamamlayıcı özellikte sunuluyor.

Kaynak: AA