Turgut Altınok: Rakibim bütün mesaisini cumhurbaşkanı adaylığına harcadı Turgut Altınok: Rakibim bütün mesaisini cumhurbaşkanı adaylığına harcadı

ASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ankara Metropolkent Merkezinde dokuz, kentsel ve kırsal bölgede 16 olmak üzere toplam 25 ilçe 1425 mahalleye sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini ile çevreye duyarlı bir şekilde atıksu ve yağmur suyunun toplanması ve bertaraf edilmesi hizmetlerini yürütmektedir. 2014 yılında, 6360 sayılı kanun ile hizmet alanı 3 kat artmış olan ASKİ Genel Müdürlüğü, 2019 yılından itibaren, tüm hizmet alanı içerisinde, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini için yoğun gayret ile çalışmalarını sürdürmektedir” denildi.

PROVOKATİF HABERLER BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE YAPILMAKTADIR

Suyun kalitesine ilişkin bilinçli olarak provokatif haberler yapıldığını ifade eden ASKİ  “Türkiye’deki tüm su ve kanal idareleri, insani tüketim amaçlı suların teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu ile suların kalite standartlarının sağlanması amacıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ve uygulaması kontrol edilen, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun bir şekilde abonelerine su temin etmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda da su idareleri tarafından yönetmelik hükümlerine uygun olarak su temin edilmesinin kalite kontrolü, hizmet sağlayıcı olan su idareleri tarafından günlük, Sağlık Bakanlığı tarafından ise belli bir program dâhilinde kontrol edilmektedir.

Yapılan kontrollerde şayet Sağlık Bakanlığı tarafından bir uygunsuzluk tespit edilirse, ilgili su idaresine bahse konu uygunsuzluk bildirilip, bir termin planı çerçevesinde, uygunsuzluğun giderilmesi talimatlandırılmaktadır. Dolayısı ile sağlıklı içme suyunun tüm ülkede teminatı öncelikle Sağlık Bakanlığıdır. Bildirilen uygunsuzluğun öngörülen sürede giderilmediği durumda ise Bakanlık tarafından idari yaptırım uygulanmaktadır” ifadesini kullandı.

Detaylı bilgi için bakabilirsiniz

Kaynak: Hatice GÜREL