Sağlık emekçileri, vergi adaletsizliğine ilişkin Türkiye’nin pek çok ilinde açıklama yaparak ses yükseltti. Ankara’da da Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü önünde bir araya gelen AHEF, AHESEN, BDS, Dev-Sağlık İş,  Genel Sağlık İş, Hekim Birliği Sendikası, SES, TTB, TDB, TümRadDer üyeleri “Biz işçiler, emekçiler, emekliler, hekimler, dişhekimleri, hemşireler... yani ücretli geçinenler olarak yüksek enflasyon ve durmak bilmeyen zamlarla her gün yoksullaşıyoruz” dedi.

İran'ın İsrail'e saldırı düzenlemesinin ardından dünyadan tepkiler art arda geldi İran'ın İsrail'e saldırı düzenlemesinin ardından dünyadan tepkiler art arda geldi

Türkiye’de gelir dağılımı hızla bozulduğuna dikkat çekilen açıklamada; düşük ücretlerin, azalan alım gücünün, sendikalaşmanın ve hak aramanın önündeki engellerin yanı sıra adaletsiz vergi sistemiyle “kaşıkla verilenin kepçeyle geri alındığı” ifade edildi. Açıklamada, “Enflasyonun altında ezilen ücret artışları dahi cebimize yansımadan vergilerle geri alınıyor” denildi.

Whatsapp Image 2024 04 03 At 7.49.45 Pm

YÜKSEK TARİFE DİLİMİNE GİRMEYE BAŞLADIK

2024 gelir vergisi tarife dilimleri 30 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete’de “Gelir Vergisi Genel Tebliği” başlığında yayımlandığının anımsatıldığı açıklanada, şunlar kaydedildi:

“Yayımlanan tebliğe göre ilk gelir vergisi dilimi 110 bin TL olarak belirlendi. Vergi tarife dilimleri yıllardır bilinçli olarak yeniden değerleme oranı ve asgari ücret artışından az artırılmaktadır. Böylece ücretlilerin erkenden bir üst vergi dilimine girmesine ve daha yüksek oranda vergi vermelerine neden olmaktadır.

2000 yılında 2 bin 500 TL olan ilk vergi tarife dilimi, yeniden değerleme oranına göre artırılsaydı 2024’te ilk vergi tarife dilimi 288 bin 571 TL olarak uygulanmalıydı. Oysa 2024 için ilk vergi dilimi 110.000 TL olarak saptandı. Yeniden değerleme oranına göre olması gereken ilk vergi tarife dilimi ile mevcut ilk vergi tarife dilimi arasında 178 bin 571 TL’lik bir fark oluştu.

En düşük vergi tarife dilimi artışının bilinçli biçimde düşük artırılması sonucunda tüm ücretliler erkenden daha yüksek vergi tarife dilimine girmeye başladık.”

DAMGA VERGİSİ KALDIRILMALIDIR

Anayasası’nın “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır” şeklindeki 73. maddesinin de anımsatıldığı açıklamada, sağlık emekçileri, vergi yükünün adaletli ve dengeli sağılımı için taleplerini şu şekilde sıraladı:

•    Gelir vergisi dilimleri üst sınırı, ücretlilerde yüzde 15’e düşürülmelidir.

•    Vergi tarife dilimleri en az yeniden değerleme oranı veya asgari ücret artış oranı kadar artmalıdır.

•    Asgari ücret vergi istisnası vergiden indirim yoluyla değil matrahtan indirim yöntemiyle uygulanmalıdır. Böylece bu istisnadan çalışanlar yararlanmalıdır.

•    İşverenlere sağlanan 5 puan SGK prim desteği herkese sağlanmalıdır.

•    Çağdışı damga vergisi tümüyle kaldırılmalıdır.

Açıklamada, “Gelirde, vergide ve memlekette adalet için bugün bu metinde imzası olan sağlık emek ve meslek örgütleri ile birlikte vergide adalet mücadelemiz sürecektir. Vergide adaleti, gelirde adaleti, ülkede adaleti kazanacağız!” denildi.

Muhabir: Merve US ACIOĞLU