TİS Uyuşmazlıklarında Görevlendirilecek Arabulucu Seçimleri Devam Ediyor TİS Uyuşmazlıklarında Görevlendirilecek Arabulucu Seçimleri Devam Ediyor

Ebru APALAK

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) bugün tüm Türkiye’deki kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında bir gün süreyle iş bırakıyor. İş bırakma eylemi acil servis, yoğun bakım, ameliyathane gibi birimleri kapsamıyor. Oy çokluğuyla alınan karara göre kurumların önlerinde basın açıklaması yapılacak.

HEP-SEN, yaptığı yazılı açıklamada sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddetten söz ederek şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının giderek arttığı ve bu olaylara karşı caydırıcı cezaların uygulanmadığı bilinmektedir. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmasına rağmen, saldırganların adlî mercilerce serbest bırakılması sağlık çalışanlarını yaralamakta ve failleri cesaretlendirmektedir. Bu durum sağlık çalışanlarının mesleklerini güvenli çalışma ortamlarında yerine getirememelerine, korku ve paniğe kapılmalarına, meslekten soğumalarına ve tükenmişlik sendromuna sürüklenmelerine neden olmaktadır.“