CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer”​Ülkemizdeki orman politikaları, doğanın korunmasından ziyade ekonomik büyümenin önünü açmak adına şekillendirilmekte olup yapılan kamulaştırmalar ve tahsisler bunun somut göstergesidir. Ancak bu yaklaşım, kısa vadeli kazançlar elde etme hırsıyla doğanın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini göz ardı etmektedir. Ormanlar, sadece ağaçları kesip satmak, altyapı projeleri, enerji santralleri ve onların iletim hatları, maden ve taş ocakları, turizm vb. nedenlerle kullanıma açmak, bir kaynak olarak görülüyor. Benimsenen bu yaklaşımlar sonucu doğanın bütünsel denge ve ekolojik önemi göz ardı edilmektedir.” dedi

Gürer, “Süreç içinde orman mevzuatı, ormanları korumak yerine ormancılık dışı kullanımları teşvik etmek üzere değiştirilmiştir. Bu değişiklikler, ormanları ekonomik getiri sağlayan faaliyetler için daha elverişli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Ancak, bu yaklaşımın sonucunda ormanların sadece odun kaynağı olarak kullanılması değil, aynı zamanda enerji ve madencilik gibi sektörlerin taleplerine de açılmasıdır.

​Ormanlar üzerindeki bu artan baskı ve kullanım, orman dışı alanların hızla artmasına ve ormanların parçalanmasına yol açmaktadır. Ormanların doğal habitatları ve ekosistemleri koruması gereken kritik alanlar, enerji ve madencilik gibi sektörlerin talepleriyle bozulmaktadır. Bu durum, biyoçeşitliliğin azalmasına, toprak erozyonunun artmasına ve iklim değişikliğinin etkilerinin daha da kötüleşmesine yol açmaktadır.” dedi.

SADECE EKONOMİK KAYNAK DEĞİL

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer “​Ülkemizin ormanlarının sadece ekonomik bir kaynak olarak görülmesi doğru değildir. Örneğin, kamu yararı gerekçesiyle gerçekleştirilen orman kamulaştırmaları, genellikle çeşitli altyapı projeleri, maden faaliyetleri, turizm yatırımları gibi endüstriyel ve ticari faaliyetler için yapılmaktadır. Ancak, bu süreçlerin doğaya olan olumsuz etkileri göz ardı edilmektedir. Ormanlar, insanlığın varlığını sürdürmesi için kritik öneme sahip ekosistemlerdir. Ormanlar sadece odun sağlayan birer kaynak değil, aynı zamanda su döngüsünü düzenleyen, karbonu emen ve biyoçeşitliliği destekleyen yaşam alanları olduğu unutulmamalıdır.

CHP’li Arpacı: AKP sebep enflasyon sonuçtur CHP’li Arpacı: AKP sebep enflasyon sonuçtur

​Ülkemizin orman politikalarının derhal gözden geçirilmesi ve doğanın korunması, sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesi gerekmektedir. Ekonomik büyüme, doğanın yok oluşu pahasına değil, doğayla uyum içinde gerçekleşmelidir. Aksi takdirde, gelecek nesillere miras bırakacağımız yaşanabilir bir çevre bırakma şansımız ortadan kalkacaktır. Orman alanlarının amacı dışında kullanımına yol açan bu uygulamaların araştırılması, sorunların tespit edilerek ivedi bir şekilde orman alanlarının korunmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılması için Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederiz.”

Muhabir: Cemil Cahit SARAÇOĞLU