Ebru APALAK
 

Z Zurich Vakfı’nın katkılarıyla Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Eğitim Derneği’nin (TED) ortaklığıyla 2018 yılında yaşama geçirilen “Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" projesiyle Cumhuriyetin 100'üncü yılında 77 il, 938 köyden 1138 öğretmen, 30 binden fazla öğrenci ve 150 binden fazla aileye ulaşıldı. Atatürk'ün “Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaklardır” sözünden yola çıkarak hazırlanan projeyle, mesleğinin ilk yıllarında köylere atanan kadın öğretmenlerin yaşadıkları çevresel, fiziksel ve mesleki sorunların en aza indirilmesi, mesleklerine ve kendilerine olan inanç ve motivasyonlarının yükseltilmesi, yaşam becerilerinin desteklenmesi ve öğrenciler için rol model olmaları amaçlanıyor.    

TEDMEM: Türkiye eğitime düşük bütçe ayırıyor TEDMEM: Türkiye eğitime düşük bütçe ayırıyor


Öğretmenlere özgü geliştirilen ve 11-16 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul'da yapılan “Sosyal Etki Yaratan Öğretmen Modülü”nden sonra öğretmenler, uzman mentorların desteğiyle kendi projelerini tasarladı. Eğitim boyunca akran zorbalığını önlemekten biyolojik çeşitliliğin korunmasına, yerel üreticilerin desteklenmesinden kadın sağlığı ve aile planlamasına kadar birçok alanda 55 proje fikri ortaya çıktı. Projenin bundan sonraki bölümünde, öğretmenlerin bulundukları bölgelerin gelişimi ve değişimi için oluşturdukları sosyal fayda odaklı projeleriyle yerel kalkınmaya destek olmaları sağlanacak.

Z ZURICH VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ YILDIZ: EN DOĞRU YATIRIM, ÖĞRETMENLERE YAPILAN YATIRIM

Z Zurich Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Yılmaz Yıldız yaptığı konuşmada toplumlar için en iyi yatırımın kadın ve çocuklara yapılan yatırım olduğunu söyledi. Eğitimde fırsat eşitliği için “en doğru yatırım”ın öğretmenlere yapılacağını kaydedrek, şöyle konuştu:

“Projemiz için ayırdığımız kaynakla, okul binaları inşa edebilir, güncel teknolojilere yatırım yapabilirdik ama biz şundan çok eminiz ki; eğitimde fırsat eşitliği adına yapılacak en doğru yatırım geleceğimizi emanet ettiğimiz siz değerli öğretmenlerimize yapılan yatırımdır. Hedefimiz; Cumhuriyetimizin 100. yılında 1000 kadın öğretmene ulaşmaktı. Bugün projemizde sizlerle birlikte 1138 kadın köy öğretmen ile hedefimizi aştık ve sizlerin aracılığıyla 34 bin 140 öğrenci ve 170 bin 700 aile bireyini desteklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'de 1,2 milyon öğretmen var ve bu öğretmenlerin yüzde 60'ı kadın. Hedefimiz; gelecekte çok daha fazla kadın öğretmenimize destek olmak. Beş yıldır sürdürülebilir şekilde yürüttüğümüz kamu-sivil toplum-özel sektör iş birliği ile örnek gösterilen, ödüllü bir proje olarak; kırsal kalkınmaya, eğitimde fırsat eşitliğine ve nitelikli eğitime hedeflerimiz doğrultusunda destek olmayı başardığımız için tüm paydaşlar olarak gurur duyuyoruz.”
 
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Ercan Yıldız, öğretmenlerin fedakârlık yaptıklarını ifade etti. Yıldız, “Görev aldığınız köylerde daha önce hiç karşılaşmadığınız hikâyelerle, farklı yaşam tarzlarıyla ve o yörelere ait kültürlerle karşılaşıyorsunuz. Tüm bunlar aslında sizin zihin dünyanızı zenginleştiren farklılıklardır. Öğretmenliğe başladığınız andan itibaren geleceğin mimarı olacak çocuklar için çok önemli fedakârlıklarda bulunuyorsunuz.” diye konuştu.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise, bin öğretmene ulaşmanın sevincini yaşadığını söyleyerek,“Yarattığınız değişimi, dönüşümü çeşitlendirmek ve güçlendirmek sizlerin elinde.” dedi.