Ebru APALAK
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 100. Yıl Ankara Şehircilik Forumu’nu bugün düzenledi. Başkent’in dost ve kardeş kentlerinin belediye başkanları, başkan yardımcılarıyla uluslararası yerel idare kuruluşlarının temsilcilerini buluşturan forumda “İklim Değişikliği ve Doğal Afetler”, “Gıda ve Su Güvenliği” konuları ele alındı. Forumun sonunda Ankara Deklarasyonu kabul edildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, ikili temaslarda bulunda. Forum, ATO Congresium’daki gala ile sona erdi.

Resmî heyetler forumun ardından 31 Ekim’de ABB’nin projelerinden Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) ve Ankara Tarihi Kent Merkezi alanlarını ziyaret edecek. BAKAP gezisinden sonra “Yüzüncü Yıl Dostluk Bahçesi” adı verilen alana heyet başkanları ağaç dikecek.

ABB BAŞKANI YAVAŞ: İSRAİL’E DAHA FAZLA YAPTIRIM UYGULANMASINI İSTİYORUM

Forumun açılış konuşmasını yapan Başkan Yavaş, gelen tüm konuklara Ankara’nın başkent oluşunun ve Cumhuriyet’in 100. yılında Ankara’ya gelerek foruma katıldıkları için teşekkür etti. Dört buçuk yıllık görev süresi boyunca bütün hizmetlerini insan odaklı yaptığını belirterek, belediyeciliğin dünyanın en zor faaliyetlerinden biri olduğunu aktardı. Şehirlerin savaş, terör gibi olaylar sonucunda yerle bir olduğunu, yıkılan şehirleri belediyelerin “ayağa kaldırdığını”, bu nedenle savaşlara en fazla belediye başkanlarının tepki göstermesi gerektiğini söyledi. Sorunların diplomatik yollarla çözebileceğini belirterek, Gazze’de yaşananlardan dolayı barış ve güvenliği korumakla yetkili kurumların İsrail’e daha fazla yaptırım uygulamalarını istedi. Yavaş, buna dair şöyle konuştu:

“Üyesi olduğumuz Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölgeleri Teşkilâtı’nın üyeleri arasında yer alan Gazze kentinin su ve elektriğinin kesilmesini asla kabul etmiyorum. Dünyanın medeni ülkelerinin bunlara seyirci kalması hatta destek olması karşısında endişe ve dehşete kapılıyorum. İnsanlık suçu oluşturan bu saldırılar karşısında vicdan sahibi herkesin ayağa kalkmasını istiyorum. Barış ve güvenliği korumak için kurulan kurumların artık sözlü kanamalardan çok daha fazla yaptırımlar uygulamasını istiyorum.”

“PLANLARIN TEK ELDEN YAPILMASI ZORUNLULUĞU VAR”

Açılış konuşmalarından sonra aralarında KKTC, Avusturya ve Çin’in de yer aldığı dokuz ülkenin belediye başkanları “Başkentlerin Sorunları ve Çözüm Yöntemleri” başlıklı panelde yer aldı. Panelde ilk konuşmayı yapan Yavaş, belediye başkanı ile belediye meclisinin vermesi gereken kararları bakanlık ve kamu idarelerinin verdiğini dile getirdi.  Bu durumun sonuçlarına ilişkin “İleride yaşanacak ulaşım, alt yapı sorunlarını çözümsüz hâle getirmektedir. Yapılacak bu planların tek bir elden yapılması zorunluluğu vardır.” ifadelerini kullandı. Belediyelerde alınmayan kararların belediyelere masraf çıkardığına değindi. Dünya başkentlerinin benzer sorunların çözümünde izlediği yol ve en iyi uygulamaları müzakere etmek amacıyla paneli düzenlediklerini söyleyen Yavaş, bazı ülkelerde başkent fonu olduğunu aktardı. Ankara’nın başkent olduğu tarihten beri hiçbir ayrıcalığa sahip olmadığını kaydederek, kentteki nüfus artışından kaynaklı zorluklarla ABB’nin mevcut geliriyle “altından kalkmasının zor” olduğunu belirtti.

İSRAİL’LE İLGİLİ KARARLAR DEKLARASYONDA YER ALDI

İki oturumdan oluşan forumda katılımcı yerel yönetim temsilcileri ve ABB yetkilileri dirençli kentlere dair deneyimlerini aktardı. Forumun ardından yayınlanan Ankara Deklarasyonu’nu ABB Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Ramazan Kabasakal sundu. Kabasakal, pandemi ve doğal afetler gibi kriz dönmelerinde kentler arası iş birliğinin zorunlu olduğunu vurguladı. Deklarasyondaki kararları Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaları göz önünde bulundurarak verdiklerini bildirdi.

Amman, Ankara, Astana, Dnipro, Duşanbe, Erenköy Karpaz, Guanco, Kazan, Lefkoşa, Maputo, Minsk, Pekin, Podgoritsa, Saraybosna, Tahran, Tiran ve Viyana şehirlerinin kabul ettiği deklarasyon şöyle:

-Başkentler ve büyük kentlerde benzer sorunlara çözüm geliştirmek için en iyi deneyimlerin ve en iyi örneklerin paylaşılması ve uluslararası yerel idare birlikleriyle iş birliği yapılması
(Ankara İli Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı, BAKAP gibi),

Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın sürdürülebilir kalkınma anlayışına bağlı olarak yerel yönetimler, merkezi hükümetler ve diplomatik misyonlarla ilişkilerin güçlendirilmesi. Yerel politikaların ve yatırımların sürdürülebilir kalkınma amaçlarına Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması'yla uyumlu hâle getirilmesi,

-Hava kirliliği ile gıda ve su israfını önlemek amacıyla kamu, özel sektör, vatandaş iş birliğiyle farkındalık çalışmalarının yapılması, emisyonların azaltılmasına yönelik yenilebilir enerji ve benzeri yenilikçi çözümler konusunda yerel yönetimlerin yardımlaşması,

-Kırsal alanlarda yer alan âtıl bölgeleri üretime kazandırma, istihdam ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, kırsal kesim ile kentler arasındaki gelişmişlik ve yaşam standartları farkının giderilmesi için çalışmalar yapılması,

Çankaya yerel eşitlikte de ileride   Çankaya yerel eşitlikte de ileride  

-Filistin’e düzenlenen saldırıların şiddetle kınanması, İsrail kuvvetlerinin orantısız güç kullanarak Gazze şehrindeki iki milyon insanın gıda, su, elektrik, yakıt ve tıbbi malzeme gibi hayati kaynaklara erişimini engelleyerek sivil insanları zorla yerinden etme çabalarının insanlık suçu olarak görülmesi ve İsrail'in bu yaptıklarından derhal vazgeçmeye çağırılması.