Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin "Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı" raporunu yayımladı.

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Araştırma, 25-59 yaş grubunda olan fertlerin şu anki durumu ile kendileri 14 yaş civarında iken ebeveynlerinin durumunu karşılaştırmak amacıyla yapıldı.

TÜİK bu raporu ilk kez haber bülteni olarak kamuoyuyla paylaşıyor.

ANNESİ YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNU OLAN FERTLERİN yüzde 83,5'İ YÜKSEKÖĞRETİMİ BİTİRDİ

Kendisi 14 yaş civarında iken annesi yükseköğretim mezunu olan fertlerin, şu anki eğitim seviyesi incelendiğinde, yüzde 2,7'sinin lise altı, yüzde 13,7'sinin lise ve dengi, yüzde 83,5'inin ise yükseköğretim mezunu olduğu görüldü. Yine 14 yaş civarında iken babası yükseköğretim mezunu olan fertlerin yüzde 4,4'ünün lise altı, yüzde 16,0'ının lise ve dengi, yüzde 79,5'inin ise yükseköğretim mezunu olduğu belirlendi.

Fert 14 yaş civarında iken annesi lise altı eğitim seviyesini bitirenlerin şu anki eğitim durumu incelendiğinde yüzde 56,3'ünün lise altı, yüzde 21,9'unun lise ve dengi, yüzde 21,9'unun ise yükseköğretim mezunu olduğu görüldü. Fertler 14 yaş civarında iken babası lise altı eğitim seviyesini bitirenlerin ise yüzde 60,0'ının lise altı, yüzde 21,5'inin lise ve dengi, yüzde 18,4'ünün ise yükseköğretim mezunu olduğu tahmin edildi.

GEÇMİŞTE BABASI VE ŞU AN KENDİSİ İŞVEREN VEYA KENDİ HESABINA ÇALIŞANLARIN ORANI yüzde 14,5 OLDU

Fertler 14 yaş civarında iken babası işveren veya kendi hesabına çalışanların yüzde 39,2'si şu an ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 14,5'i işveren veya kendi hesabına, yüzde 5,6'sı ücretsiz aile işçisi olarak çalışırken bu fertlerin yüzde 40,6'sının ise iktisaden faal olmadığı görüldü.

GEÇMİŞTE MADDİ DURUMU ÇOK KÖTÜ OLAN FERTLERİN yüzde 16,5'İ ŞU AN EN YÜKSEK GELİR GRUBUNDA

Kendisi 14 yaş civarında iken ailesinin maddi durumunu "çok kötü" olarak belirtenlerin yüzde 16,5'i şu an en yüksek yüzde 20'lik gelir grubunda yer alırken, yüzde 25,5'i ise en düşük grupta yer aldı. Kendisi 14 yaş civarında iken ailesinin maddi durumunu "çok iyi" olarak belirtenlerin yüzde 40,6'sı şu an en yüksek gelir grubunda iken yüzde 7,6'sı ise en düşük grupta oldu.

FERT 14 YAŞ CİVARINDA İKEN EV SAHİBİ OLANLARIN yüzde 57,7'Sİ ŞU AN OTURDUĞU KONUTTA YİNE EV SAHİBİ

Görüşülen fertler 14 yaş ve civarında iken ailesi "ev sahibi" olanların, yüzde 57,7'sinin şu an oturduğu konutta mülkiyet durumu "ev sahibi", yüzde 26,3'ünün ise "kiracı" olduğu tahmin edildi. Yine fert 14 yaş civarında iken mülkiyet durumu "kiracı" olanların, yüzde 40,0'ı şu an oturduğu konutun sahibi iken yüzde 47,7'sinin ise kirada oturduğu görüldü.

FERTLER 14 YAŞ CİVARINDA İKEN MADDİ OLARAK TATİLE GİDEMEYENLERİN yüzde 69,1'İ ŞU ANDA DA GİDEMİYOR

Fertler 14 yaş civarında iken, tüm ailesiyle bir haftalık tatil masrafını karşılayabilen hanelerde yaşayanların yüzde 59,6'sının şu anki hanesi ile bir haftalık tatil masrafını karşılayabildiği, maddi yetersizlik nedeniyle tatil masrafını karşılayamayan hanelerde yaşayanların ise yüzde 69,1'inin şu anki hanesi ile de bu masrafı karşılayamadığı görüldü.

Fotoğraf: AA

Muhabir: Cemil Cahit SARAÇOĞLU