Hazine ve Maliye Bakanlığı bir yandan ekonomide atılacak adımlara yoğunlaşmışken, diğer yandan da bütçe dengesini kurtarmak amacıyla denetim ve tahsilatları yoğunlaştırıyor. 20 yıl gibi bir süre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı izleyen biri olarak, hem taşra hem de merkez teşkilatlardan zaman zaman kurum içerisinde alınan kararlar ile yaşananlara ilişkin bilgiler de bizlerle paylaşılır. Bunların hemen hepsini de bir şekilde yazılarla paylaşırız.

Benzer bir sıkıntı da geçtiğimiz günlerde geldi. Bu sefer bakanlığın ilgili birimleri arasındaki ‘çatışmanın’ olması dikkat çekti. Bizimle paylaşılan yazı, vergi denetim kurulu üzerinden vergi dairelerinde başlatılan teftişte yaşananları içeriyor. Eğer yazılanlar doğru ise “kantarın topuzunun kaçtığı” görülüyor.

“Zaten vergi dairesinde yapılan bütün işlemler elektronik ortamda ve bilgisayar sisteminde kayıtlı olmasına rağmen, vergi dairelerine 3 adet müfettiş gönderilmesinin amacı ne olabilir?” sorusu ile tartışmanın başladığı görülüyor.

Bu kapsamda; “Vergi inceleme elemanlarını teftiş eden bir müessese var mıdır?” soruları ile devam eden yazı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgililerinin dikkatinin çekilmesinin amaçlandığı görülüyor.

“Elçiye zeval olmaz.. bir bakılsa iyi olur” diyerek bu güzide kurumdaki emek veren insanların dile getirdikleri sorunlarını sıralayalım:

 “Vergi müfettişleri teftiş yapmaktan ziyade vergi dairesi çalışanları üzerinde baskı oluşturmak…

Vergi dairesi çalışanlarını teftiş yetkisi ile korkutarak üstünlük kurmak…

Ülkemizde inceleme oranı kaçtır? Yazılan raporların yüzde kaçı mahkemelerde düşmüştür? Neden bakılmıyor?

Kaç adet inceleme elemanı idari görevlerde bulunmaktadır? Kaç adet inceleme elemanı idari görevleri basamak olarak kullanarak özel sektöre geçmiştir?

Normalde vergi dairelerinin tarama kontrol servisinde memur olarak çalışması gereken eski vergi denetmeni yeni A grubu müfettişler(not; vergi dairelerinde denetim son 10-15 yıldır yapılmıyordu ve hesap uzmanları ile vergi denetmenleri bu denetimde yer almadı) vergi dairelerinde memurları neden azarlıyor? Vergi dairesi çalışanları üzerinde baskı oluşturmaya yönelik hareketler yaparak onların çalışma şevklerini neden kırmaya çalışıyor?

A grubu müfettişlerin olduğu vergi müfettişleri derneğinde; ‘vergi dairelerine gittiğinizde ağırlığınızı hissettirin sizden izin almadan yıllık izine çıkmalarına müsaade etmeyin’ şeklinde üyelerine neden talimat veriliyor?

Yetkisi olmadığı halde vergi dairesi çalışanlarının anayasal hakkı olan izin haklarına karışmalarının daire teftişi ile ne alakasının olduğu anlaşılmamaktadır? Vergi dairesine teftişe gelen kişinin vergi dairesi çalışanlarının kılık kıyafeti ile sakalı ve giydiği çorabı ile uğraşmasının ne amacı olabilir?

4-5 yıl Gelir İdaresi Başkanlığı’nda (GİB) yüksek idari görevlerde çalışan denetim elemanları özel sektöre geçip, kamudaki yetkilerini ve öğrendiklerini özel sektörde yüksek kazanca çevirmekte, eski unvanlarını kullanarak ve kamuda devam eden meslektaşlarını aracı yaparak hazineyi zarara uğratmaktadırlar.

Lütfen sadece bir örnek eski (isimleri vermiyorum-ccs) ve eski ….(isimleri vermiyorum-ccs) mal varlığını araştırın. Hani maiyetindeki bölgede 3 yıl özel sektörde görev yapamazlardı.”

İçeriden gelen feryatlar böyle…Bir de bundan sonraki süreçte olması gereken önerileri de var ve şöyle sıralanıyor:

1- Teftiş yetkisi ve inceleme yetkisi asla aynı unvanda olmamalıdır. Teftiş yetkisi olanın inceleme yetkisi olmamalı, inceleme yetkisi olanında teftiş yetkisi olmamalıdır.

2-İnceleme elemanı ve teftiş elemanı asla idari göreve gelmemelidir.

3- İnceleme elemanları 10 yıl geçmeden YMM sınavına girememeli ve memuriyette 20 yılını doldurmayan inceleme elemanlarının YMM olmaları engellenmelidir.

4- Bilhassa A grubu müfettişler vergi dairelerinde inceleme memuru olarak çalışmalı, incelemeler vergi dairelerinde daha hızlı sonuçlanarak vergi dairelerinin ve vergi incelemelerinin etkinliğinin artırılması, müdür yardımcısı altında çalışarak mesai ve çalışma etkinlikleri kontrol edilmelidir.

5- Hiçbir idari görevde inceleme ve teftiş elamanına görev verilmeyerek özel sektörde görev yapan eski inceleme elemanları ayrıcalıklı olmamalı haksız rekabet YMM ve SMMM meslek grubunda önlenmelidir.

6- Sayıştay denetimi, iç denetim ve hiyerarşik denetim gözetimi altında bulunan vergi dairesi çalışanlarına bir de vergi müfettişleri tarafından teftiş adı altında yapılan bu zulmün derhal sonlandırılması, sayın bakanımızı yanıltmaya yönelik bu teftiş olurunu talep eden imzalanması için aracılık eden kişilerin dışarı ile ilişkilerinin araştırılması, devletin ve özel sektörün her kurumuna sirayet eden denetim elemanı kökenli olup olmadığının, dışarıda görev yapan herhangi bir YMM grubu ile bağlantısının ve ticari ilişkisinin olup olmadığının araştırılması gerekmektedir.”

Dedim ya… “Elçiye zeval olmaz” diye bizden iletmesi….