CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, dar gelirlilerin önemli gıda kaynağı fasulyede olsun üretim açığının giderilmesini istedi. 

Kuru fasulye üretiminde ülkemizin kendi kendine yeterlilik oranının düştüğünü söyleyen Gürer, “2002 yılında 250 bin ton kuru fasulye üretimimiz varken nüfusumuz 66 milyondu ve kuru fasulyede yeterlilik oranımız %106,4’tü. 2022 yılına geldiğimizde ise nüfusumuz 85 milyona yükselirken üretimimiz 270 bin ton olarak gerçekleşmesine karşın yeterlilik oranımız 91,4’e düştü. 2023 yılında kuru fasulye üretimimiz bir önceki yıla göre 30 bin ton düşerken ithalatımız 31 bin ton artarak düşen üretimin tamamı ithalatla giderilmeye çalışıldı.” dedi.

FASULYE FİYATI ARTIYOR

Gürer, ülkemizde kuru fasulye ekim alanlarda daralmanın raftaki ürüne yansıdığını, üreticide iken fiyatı maliyet civarında şekillenen ürünün üreticiden çıktıktan sonra fiyatını katladığını belirterek, “2002 yılında 180 bin hektar alanda kuru fasulye ekimi yapılırken, 2023 yılında bu rakam 92 bin hektar azalarak 88 bin hektara kadar geriledi. Bu düşüş, ülkemizin tarım politikalarında üretici yanında olmayan iktidarın yarattığı sorunun bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Kuru fasulye gibi temel gıda maddelerinin ekim alanlarında yaşanan gerileme, tarım sektöründe uzun vadeli ve sürdürülebilir politikaların eksikliğinden kaynaklanmaktadır” şeklinde konuştu.  

Erdoğan basketbol sahasında ter attı Erdoğan basketbol sahasında ter attı

ÜRETİM AÇIĞI İTHALAT İLE KAPATILDI

2023 yılında kuru fasulye üretiminde yaşanan düşüşün ithalata nasıl yansıdığını rakamlarla anlatan Gürer, “2022 yılında 270 bin ton kuru fasulye üretirken, 2023 yılında üretimimiz 30 bin ton düşerek 240 bin tona geriledi. 2022 yılında 10 bin ton kuru fasulye ithalatı yapılırken, 2023 yılında ithalat miktarımız 31 bin ton artarak 41 bin tona yükseldi. Yani üretimde verdiğimiz açığı ithalatla karşılamak zorunda kaldık. Ülkemizin kuru fasulye ithal ettiği ülkeler arasında Arjantin ,Mısır,Kırgızistan ilk sıralarda yer almaktadır” ifadesini kullandı.

NİĞDE FASULYE ÜRETİMİNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Niğde, patateste Türkiye birincisi, fasulyede Türkiye birincisi, lahanada ise Türkiye ikincisidir. Yani, bir tarım kentidir. Fasulye, yine bu yıl ekildi. Geçen yıl fasulye rekoltesi düşük oldu. 2002'de üretilen kuru fasulye kadar 2023 yılında kuru fasulye üretemediğimiz için ithalata mecbur kalındı. Bu dönem fasulyenin verimli olacağı umut ediliyor. Çiftçilerimizin elindeki ürünlerin değer bulması, bölgede fasulye ekimini artırır. Bu konuda destekler artırılmalı, uygun alım fiyatı ile Toprak Mahsulleri Ofisi alıma girip çiftçiyi fasulye ekmeye teşvik etmelidir. Böylece, bölgenin üretim alanlarının genişlemesinin yanında ithal fasulye yerine yerli ürünün tüketilmesinin de yolu açılmış olur. Türkiye’de kuru fasulyeye verilen destekler üreticilerin kuru fasulyeye yönelmesini sağlasa da son yıllarda enflasyon destekleri eritmiştir. Ayrıca mevsim etkileri üretim kayıplarına neden olmakta ve çiftçi gelirini olumsuz etkilemektedir” dedi. 

Muhabir: Cemil Cahit SARAÇOĞLU