CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon üyesi Ömer Fethi Gürer Et ve Süt kurumunun faaliyetlerine yönelik Meclis Araştırması için hazırladığı önergeyi imzaya açtı.

Erdoğan basketbol sahasında ter attı Erdoğan basketbol sahasında ter attı

Et ve Süt Kurumu (ESK), et ve süt piyasalarının düzenlenmesi, kalite ve güvenliğin sağlanması, üretici ve tüketicinin korunması gibi önemli görev ve sorumluluklara sahip diyen Gürer, 2022 yılı faaliyet raporunun kamuoyuna sunulmaması ve bu hususta yaşanan olumsuz gelişmeler, gazeteci Sadettin İnan tarafından farklı iddialarla kamuoyu gündemine taşındığını hatırlattı.

FAALİYET RAPORLARI DAHİ GİZLENİR Mİ?

CHP'li Gürer, “​Et ve Süt Kurumu tarafından 2023 yılına ait faaliyet raporu yayımlanmış olmasına rağmen, 2022 yılı faaliyet raporu süreci içinde yayımlanmamış olmasını eleştirdi.

 Gürer, “Kamu kurumlarının faaliyetlerini belgelemesi ve kamuoyunu bilgilendirmesi, demokratik toplumların işleyişinde temel bir unsur olarak kabul edilir. Dolayısıyla, ESK'nın bu yasal zorunluluğu süreci içinde yerine getirmemesi, kurumun kamuoyuna karşı sorumluluğunu ihlal ettiği açıkça görülmektedir. Bu durum, kamu kaynaklarının kullanımı ve karar alma süreçlerinin şeffaflığını tehlikeye atmakta ve kamuoyunun güvenini sarsmaktadır. Bilgi edinme hakkı, vatandaşların kamusal süreçler hakkında bilgi sahibi olma ve katılımını sağlama konusundaki temel bir gereksinimdir. Bu nedenle, kamu kurumlarının taleplere açık ve net bir şekilde yanıt vermesi, hesap verebilirliğin sağlanması ve toplumsal güvenin artırılması için önemlidir” ifadesini kullandı. 

CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer,​ “ESK, kurumun finansal durumu ve ithalat politikaları sektör paydaşları ve kamuoyu tarafından yakından takip edilmesinin önemine değindi ve kurumun her yönüyle incelenmesi için Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederiz.” diyerek konuyu TBMM’ye taşıdı.

Muhabir: Cemil Cahit SARAÇOĞLU