Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Maden Kanunu üzerine CHP grubu adına konuşma yaptı. Kış, İmar plansız enerji santrallerine kapı aralandığını, yabancılara topraklarımızda yeni kapitülasyonlar ve tavizler verileceğini, doğa talanına kapı aralandığını belirterek tepki gösterdi. 

Türkiye haritasına bakınca 22 yılda ülkenin her yerinde doğanın, enerji yatırımları adı altında tahrip edildiğini ve kanunla da amaçlananın bu olduğunu belirten Kış, “madencilik faaliyetlerini zorlaştırılan mevcut uygulamalarında kaldırılması hedeflenmektedir” dedi.  

Kış, tarım ve zeyin alanlarının yok edildiğini ifade ederek, bu itirafın bizzat Çevre Bakanı Özhaseki’den gelmesinin çok manidar olduğunu söyledi. 

Kış şunları söyledi: “Çevre Bakanı Özhaseki kısa süre önce, "Her tarafı yemyeşil, zümrüt gibi olan Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik. Ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı da kel hale getirdik" dedi. Kaz dağlarının, Akbelen’in hali ortada. Sayın Bakan 22 yıllık AKP hükümetinin özetini yapmıştır. Yani Türkiye’nin dört bir yanı talan ediliyor. Kanun teklifinin bütününe baktığımızda şunu görüyoruz:Apar topar hazırlanmış, sadece belli bir amaç doğrultusunda Meclise getirilmiştir. Birilerine verilmiş sözlerin yerine getirilmesini hedeflemektedir. Ne enerji sektörü temsilcilerine, ne de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin fikirlerine, başvurulmadığı çok açık şekilde görülmektedir.”

AK Parti'nin ekonomik krizden çıkış olarak sıcak para arayışına devam ettiğini bunun için de yabancı devletlere tavizler verildiğini belirten Kış “Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmesi beklenenBirleşik Arap Emirlikleri ile enerji anlaşmasının önhazırlığının yapılmak istendiği açıktır. AKP’nin, ekonomikkriz nedeniyle, acil olarak dışarıdan sıcak paraya ihtiyacıolduğunu da hesaba kattığımızda, Birleşik Arap Emirlikleribaşta olmak üzere yabancılara, topraklarımızda rant alanlarıaçıldığı görülmektedir” ifadelerini kullandı. 

Türkiye Enerjide Dışa Bağımlılıkta Yüzde 75’i Geçti

"Batılı güçler, Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez" "Batılı güçler, Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez"

Kış, Enerjide dışa bağımlılığın yüzde 75’i geçtiğine dikkat çekerek AK Parti’nin kamu yararı gözetmeyen, dışa bağımlılığı arttıracak, akıldan, bilimden, gerçekçi enerji politikalarından uzak bir kanun teklifinde direttiğini ifade etti. 

Kanun teklifinde, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektriküreten santral sahiplerine, dövizle alım garantisi verilmekistediğine vurgu yapan Kış, bu durumun elektrik fiyatlarındaciddi artışları beraberinde getireceğini ve vatandaşlarınfaturlarına yansıyacağını belirtti. 

Akkuyu Nükleer Santrali Bekleyen Tehlike

Konuşmasında Akkuyu Nükleer Santraline de değinen Kış “Düzenleme ile, İmar planıyapılmaksızın doğal alanlar üzerine enerji tesisi kurulmasınınönü açılmaktadır. Kamu kurumları ve ilgili belediyelerinyetkisi altında olması gereken imar planı yetkileri, ortadankaldırılıyor. Kamuya ait kaynakların verimsiz kullanılması vedenetimin yapılmamasının önü açılıyor. Yine teklifte sakıncalıbulduğumuz bir diğer madde de:

Nükleer maddelerin taşınması işine ilişkindir. Nükleermaddelerin taşınması işine dair sigortalama ve teminat yükümlülüğünün, taşımayı yapacak üçüncü tarafa yükletilmesi istenmektedir. Bilindiği üzere, Nükleer maddelerin taşınması süreci ciddi riskler barındırmaktadır.

Seçim bölgem Mersin’de ki Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin, atıklarının yönetimi konusu bile hala belirlenmemiştir. Akkuyu Nükleer Santral AŞ’nin ve Rosatom’un bu konudaki yükümlülükleri belirsizken, nükleer madde taşıma işinin üçüncü kişilere devri kabul edilemez.İşleten, hukuki sorumluluktan kaçmaktadır. Nükleer madde taşınması sırasında doğacak zararlarla ilgili Türkiye,işletenden bir hak talep edemeyecektir. 14. Madde kanun teklifi metninden çıkarılmalıdır" dedi. 

Muhabir: Cemil Cahit SARAÇOĞLU