Su Gereksinimi


Prof. Dr. Çağatay GÜLER

Prof. Dr. Çağatay GÜLER

Okunma 12 Şubat 2018, 08:44

Fizyolojik olarak gerekli iki buçuk litre suyun yanı sıra yemek pişirme, çamaşır ve bulaşık yıkama, yıkanma ve ev temizliği için gerekli olan suyu da hesaba katmamız gerekir. Kişinin sosyoekonomik ve eğitim düzeyine göre su gereksinimi değişebilir. Kentsel yerleşim bölgelerinde kişi başına gerekli su miktarını hesaplarken endüstriyel gereksinimleri de hesaba katmamız gerekir. Bu durumda o bölgedeki sanayi kuruluşlarının sayısı ve niteliği, tarımsal amaçla kullanılan su miktarı, kişi başına gerekli su miktarının hesabı da göz önüne alınmalıdır.

Yapılan hesaplamalara göre, nüfusu bedbine kadar olan yerleşim bölgelerinde yaşayanlar günde kişi başına 24 saatte 50-60 litre kadar suya gereksinme duyarlar. Nüfusu beş bin ile elli bin arasında değişen yerleşim bölgelerinde yaşayanlar için 60-100 litrelik/gün suya gerek vardır. Asya ve Afrika ülkelerinde bunun yüzde 10’undan daha azı kullanılabilmektedir. Nüfusu elli binin üzerinde olan yerleşim bölgelerinde yaşayanların su gereksinimi ise 24 saatlik sürede kişi başına yüz ile bin litre arasında değişir. Kısal kesimde 20-25 litre/gün yeterli olabilir.

Kişi başına su gereksinimi ya da evlerdeki musluk sayısını toplumun sosyoekonomik ve sağlık düzeyi ölçütlerinden birisi olarak kabul eden halk sağlığı uzmanları da vardır. Ancak birçok büyük kentimizde gecekondular, alt yapı tesislerinin yetersizliği nedeniyle yukarıda söz konusu rakamlara ulaşabilmek mümkün olamamıştır. Yerel yönetimlerin bu konudaki çabaları giderek artmaktadır.

Tipik Amerikan toplumu için bu değerler ortalama kişi başına tüketim değeri olarak 600 litre/gün olarak verilmektedir.

Yaz aylarında talep yüzde 50 daha büyük olabilir. Asya ve Afrika’da kişi başına tüketim 50 litre /gündür.

Kişi başına su tüketimini etkileyen etmenler:

1. Toplumun nitelendiricileri

   -Ekonomik koşulları

   -Kişisel alışkanlıklar ve sağlık eğitimi

   -Yaşama standardı

2. Kentsel büyüme

3. endüstriler

4. İklim koşulları

5. Su hizmetinin karakteristikleri

   -Su kalitesi

   -Su basıncı

   -Maliyet

   -Suyun ölçülmesi ya da kuruşlandırılması

   -İyi işletme ve bakım sızıntılara, sistemdeki kırılmalara ve kopmalara bağlı su savurganlığının azaltılmasını sağlamaktadır.