Eğitim

Eğitim Haberleri

YÖK'ten denklikte “Online başvuru' müjdesi

08.02.2018 11:55

0

Tolga ALCA

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç başkanlığında düzenlenen basın toplantısına YÖK Başkanvekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Üyeleri Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, YÖK yetkilileri ve önde gelen basın yayın kuruluşlarından yetkililer katıldı. Basın toplantısının açılışında konuşan YÖK Başkanı Saraç, yurt dışından alınan diplomaların tanınması ve denklik işlemlerinde başvuranların maliyetlerini düşürmek, işlem sürelerini kısaltmak, tersine beyin göçünü hızlandırmak amacıyla Yükseköğretim Kurumu tanıma ve denklik hizmetlerini yeniden yapılandırdıklarını belirtti. Yurt dışından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki diplomaların tanıma ve denklik işlemleri daha önce "Denklik Birimi" adı altında yürütüldüğünü hatırlatan Başkan Saraç, “Birimin faaliyet alanlarının genişlemesi, denklik taleplerinin artması nedeniyle 2017 yılının sonunda bu birimi daire başkanlığı olarak yapılandırdık' dedi.

E-DEVLET VEYA WEFT ÇİZERİNDEN ONLİNE YAPILABİLECEK

 Küresel gelişme ve değişimler de dikkate alınarak, Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın web sitesi yenilenip, 2018 Ocak ayı itibarıyla e-Devlet sistemi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfası üzerinden online denklik başvuru hizmetine yönelik test çalışmalarını tamamlandı. Bugün itibariyle denklik başvurulan e-Devlet kapısı veya web üzerinden online yapılacak. Başvuru sahipleri kendilerinden istenilen yönetmelikte yer alan bütün belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak, web sitesinde belirtilen belgeleri dijital ortama aktararak sisteme yükleyebilecek. Sisteme başarılı bir şekilde yükleme işlemi yapan başvuru sahibine, 15 iş günü içerisinde evrakların asıllarını YÖK’e getirerek yetkililerce kontrole edilerek denklik sürecini başlatılması için randevu verilecek.

BELGELER ARTIK YÖK’TE KALMAYACAK

Daha önceden elden başvuru esnasında diploma ve pasaport dâhil verilen tüm evraklar YÖK’te dosyaya işlem süreci boyunca kalıyordu. Yeni sistem ile randevuda evrak kontrolü yapıldıktan sonra bütün belgeler başvuru sahibine geri verilecek. 16 Şubat 2018 tarihinden sonra elden başvuru kabul edilmeyecek. Sadece ülkelerinde savaş, işgal veya ilhak koşullan bulunan kişilere yönelik denklik başvurusu kurumda elden kabul edilecek.

YABANCILAR İÇİN AYRI PORTAL HAZIRLANDI

E-devlet şifresi olmayan yabancılar için de ayrı bir başvuru portalı oluşturuldu. Yabancılar bu portaldan aynı şekilde online başvuru yapabilecek. T.C. vatandaşları ve T.C. vatandaşlık numarası bulunan yabancı uyruklu başvuru sahipleri hups://www.turkiye.tfov.tr/yok-denklik-başvurusu bağlantı adresinden; T.C. vatandaşlık numarası bulunmayan başvuru sahipleri ise https://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi bağlantı adresinden ön başvuruda bulunabilecek.

YÖK’E GELMEDEN SORGU YAPILABİLİNECEK

Geçtiğimiz yıl Şubat ayı içerisinde, yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan öğrencilerin diploma denklik başvuru işlemlerinin ne durumda olduğunu öğrenebilmeleri için “Denklik Başvurusu Sorgulama' hizmeti e-devlet kapısı üzerinden hizmete açıldı. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların tanınması ve denklik işlemlerinde başvuranların maliyetlerini düşürmek, işlem sürelerini kısaltmak, tersine beyin göçünü hızlandırmak amacıyla Yükseköğretim Kurumu tanıma ve denklik hizmetleri yeniden yapılandırıldı. Yurt dışında alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki diplomaların tanıma ve denklik işlemleri daha önce “Denklik Birimi' adı altında yürütülürken, birimin faaliyet alanlarının genişlemesi, denklik taleplerinin artması nedeniyle 2017 yılının sonunda bu birim Daire Başkanlığı tarafından düzenlendi. Yükseköğretim ile ilgili Avrupa Ulusal Bilgi Merkezleri de (ENIC-NARIC) bu başkanlığın bünyesine alındı.

YENİ DENKLİK YÖNETMELİĞİ ÇIKARILDI

2014 yılı ve öncesinde denklik ile ilgili yeterli olmayan mevzuat, küresel gelişme ve değişimler de dikkate alınarak geliştirilmiş, sadeleştirilip, Aralık 2017’de yeni “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği' çıkartıldı. Bu çerçevede “Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlan, Programları ve Derecelerinin Tanınmasına İlişkin Usul ve Esaslar' ve “Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar' belirlenip ve yürürlüğe konuldu.

SAVAŞ VE İÇ KARIŞIKLIK OLAN ÜLKELERE AVANTAJ SAĞLANDI

2017 yılında, ülkelerinde savaş, işgal veya ilhak koşulları bulunan Suriye, Irak, Libya, Yemen ve Kırım gibi ülkelerden, YÖK’e ibraz etmeleri gerekli olan belgeleri ibraz edemeyen ya da diploma teyitleri yapılamayan başvuru sahiplerine denklik işlemlerinin yürütülmesi sürecinde kolaylıklar sağlanarak birtakım esaslar belirlenip yürürlüğe konuldu. Bununla birlikte Yükseköğretim Kurulu bünyesinde denklik işlemleri nasıl yapılıyor, hangi süreçlerden geçiyor bilgisini vermek amacıyla Türkçe, İngilizce ve Arapça açıklayıcı ve yönlendirici broşürler ilk defa hazırlanıp ve ilgili paydaşlara dağıtıldı.

“YURT DIŞI İLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ'

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: “2015 yılından beri yoğun denklik talepleri almaktayız. Rusya, Almanya, Somali, İsviçre, İsveç gibi ülkelerin temsilcileri ile Balkan ülkelerinde faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlan temsilcileri yükseköğretim sistemimizin işleyişini öğrenmek ve kendi yükseköğretim kurumlarının ülkemizde tanınması talebiyle ziyarette bulunmuşlardır. Ayrıca Tanıma ve Denklik Hizmetleri Dairesi, İngiltere’deki ENIC/NARIC Merkezi, Hollanda’daki Nuffıc (Eğitimi Uluslararasılaştırma Merkezi) ve Avrupa Komisyonu tarafından finanse ve koordine edilen projelerde yer alarak proje kapsamındaki ülkeler ile karşılıklı temaslar içerisindedir. Bu temaslar sonucunda bazı Avrupa ENIC/NARIC Ofisi temsilcileri kendi ofislerinde yapacakları iyileştirmelere örnek olması amacıyla Denklik Dairemizi yerinde incelemek istediklerini sözlü ve yazılı olarak bildirmişlerdir. “Yeni YÖK' olarak, sayısı her geçen gün artan ve 2017 yılı itibarıyla 14 bini bulan tanıma ve denklik başvurusunu değerlendirirken başvuru sahiplerinin mağdur olmaması için yoğun çaba sarf edilmektedir. Daha az zamanda kaliteden ödün vermeden, akademik değerlendirme nasıl yapılır, denklik süreci daha kısa zamanda nasıl sonuçlandırılır, gibi hususlarda kamuoyunun da takip ettiği üzere yeni ve teknolojik birçok çalışmaya imza atılmaktadır. Denklik işlemlerinin uzun süre aldığı ve denklik almanın niçin bu kadar zor olduğu konusunda bazı kesimlerden şikâyetler almaktayız. Kendi diplomalarımızın ve iş gücü piyasamızın kalitesini korumak adına, sizler de takdir edersiniz ki gelen her başvuruya denklik veremeyiz. Diplomanın zorunlu kazanımlarının kazanılıp kazanılmadığı, mezun olunan bölümün asgari kalite standartlarım taşıyıp taşımadığı konusunda nesnel olarak mutmain olmak zorundayız.'

UZUN SÜREN DENKLİKLERE ÇARE ARANIYOR

Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç konuşmasına şöyle devam etti: “Denkliğin uzun süre almasında etkili olan teknik ve idari sorunları kaldırmaya yönelik önemli iyileştirmeler yaptık, ancak bizim dışımızdan kaynaklanan nedenleri de var. Denklik süresinin uzamasında etkili olan iki ana faktör akademik seviye yeterlilik düzeyini tespit etme sürecidir. Bu süreci üniversiteler, ÖSYM, Bilim Alanı Danışma komisyonları marifetiyle yürütüyoruz. Bu süreci kısaltmaya yönelik yenilikler getirdik. Süreci uzatan diğer önemli husus ise diplomanın alındığı ülkeden ve üniversiteden teyit alma sürecidir. Yükseköğretim altyapısı güçlü ülkelerden kısa sürede teyitleri almaktayız. Ancak altyapısı zayıf, savaş veya ilhak durumu olan ülkelerden teyit almak uzun süre almakta ya da teyit hiç gelmemektedir. Teyidi gelmeyen başvuru sahiplerinin denkliği bu nedenle uzun süre almaktadır. Bu alanda da iyileştirmeler yapmak için Dışişleri Bakanlığımız ile birlikte çalışmalarımız devam etmektedir. Diğer ülkelerde de denklik ile ilgili benzer süreçler var, hatta bazıları bu konuda daha katı kurallar koymuştur. Yılın sadece ilk altı ayı denklik başvuruları alınmaktadır, bizde ise on iki ay boyunca başvuru kabul edilmektedir.'

“TERSİNE BİR BEYİN GÖÇÜ VAR'

Denklik işlemlerini sonuçlandırma ortalamasının Türkiye’de son 3 yılda yüzde 72’ye yükseldiğini belirten Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, sözlerini şöyle bitirdi: “Son yıllarla ilgili bazı denklik rakamlarım paylaşmak gerekirse, son üç yılda denklik ile sonuçlanan yıl içi ortalamamız yüzde 72’dir. 2017’de en çok denklik verilen alan tıp oldu. 2017 yılında sayısı 200 üzerinde olan bazı meslek alanlarına göre verilen denklik sayısı: Tıp doktorluğu:1005, mühendislik: 820, mimarlık: 209, hukuk: 241. denklikte batı Avrupa ve Amerika’daki üniversitelerden mezun olanlar çoğunlukta 2017’de verilen denklik sayısının dağılımına baktığımızda ise yüzde 31.4. Batı Avrupa ve Amerika’daki üniversitelerden mezun olanlar, yüzde 68.6 ise dünyanın diğer ülkelerinden mezun olanlara verilmiştir. Ülkemize artık tersine bir beyin göçü olduğunu söyleyebiliriz. 2017 yılında 2215 yabancı uyruklu denklik başvurusu yapılmış, yıl içerisinde 1491 yabancıya denklik verilmiştir.'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Asayiş

 Başkent'te hırsızlık şebekesi çökertildi: 6 kişi tutuklandı 

Asayiş

Kamyonetin arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi 

Genel

YSK, bağımsız üç adayın adaylığını düşürdü

Sağlık

Otizmliler için eğitim atölyeleri

Kültür-Sanat

BYEGM'den “Karışık Dünya” sergisi 

Ekonomi

Başkentliler 160 bin ton sebze ve meyve tüketti

Kültür-Sanat

İki Kalp Üç Kitap

Asayiş

 İş adamı Ömer Faruk Ilıcan cinayetinin kilit ismi tutuklandı 

Genel

Liselilerin mezuniyet sevinci

Ekonomi

Seçimlere özelleştirmeler damga vuracak

Politika

"Ben bugün listedeysem hayal ettiğim içindir" 

Ekonomi

"Kadınların güçlenmesi çok önemli"