Özel Haber

Özel Haber Haberleri

"Sosyal Hizmet" bireyi ve grubu anlamaya odaklanır

13.03.2018 12:21

Zehra ŞAHİNDOKUYUCU
Sosyal hizmet uzmanları ne yapar diye hiç düşündünüz mü? Bir sosyal hizmet uzmanı ile detaylı bir şekilde konuşunca aslında toplum olarak sosyal hizmet uzmanlarının ne iş yaptığını bilmediğimiz ortaya çıktı. Emekli sosyal hizmet uzmanı Kıymet Çatak, bize mesleğini ve çalışma alanlarını anlattı. "Sosyal Hizmetler, insan haklarının, insanca yaşamanın, özgürlük, sosyal adalet gibi kavramların uygulama içerisinde anlam kazanması" diyen Çatak, “Sosyal Hizmetler'in refah toplumlarının yaratılmasını amaçladığını belirtti. Çatak, "Sosyal Hizmet mesleği, toplumdaki sosyal durumları birey ve grubu anlamaya odaklanır. Sosyal uyum, sosyal değişme, toplum olgularının neden-sonuç ilişkisi sorumluluğunu üstlenir.' diyor.

Sosyal hizmet faaliyetleri nedir?

Ülkemizde sosyal hizmet uygulamaları anayasal bir gerek olarak, hizmet kurumları içerisinde yer alır, uygulamada kurum politikasının yeri çok önemlidir. Bazen kurumların sınırlayıcı bürokratik yapıları sosyal hizmet uygulamalarının da etkinliğini değiştirmektedir.  Sosyal hizmet statükoyu korumak yerine toplum dinamizmini teşvik ederek ilerlemeyi amaçlar. Toplumsal kalkınma ve toplum organizasyonu etkin sosyal hizmet uygulamaları ile mümkündür. Toplum organizasyonunda, toplum ve bireyin karşılıklı çatışan ihtiyaçları söz konusu olduğunda dahi insanlarının amaçlarını gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak etkili toplum yapılarını geliştirme süreci içerisinde yer alır. Sosyal hizmet toplumla çalışmasında, birey ve gruplara toplumun değişimine uyum sağlamasına yardımcı olurken, aynı zamanda değişimin bir parçası olarak toplumdaki değişimi hızlandırmak ve değişim yaratmak çabası içerisindedir. İnsan ihtiyaçlarının sınırsız, kaynakların ise kıt olduğu düşünüldüğünde ihtiyaçların yerinde ve zamanında karşılanabilmesi ve kaynakların en etkin biçimde kullanılabilmesi örgütlenmiş ve kurumsallaşmış güçlü sosyal hizmet kurumları ile mümkündür. Sosyal Hizmetler kurumsal yapılar içerisinde bu ihtiyaçları sosyal adalet ve insan hakları anlayışı içerisinde karşılamayı amaçlar.

Sosyal hizmetler bireysel bazda kişiye neler kazandırır?

Sosyal Hizmetler; bireylerin gelişimlerine, güçlenmelerine, problem çözme becerilerini arttırmalarına, değişen koşullara uyum sağlamalarına, kişilerin refahlarını sağlamakla birlikte toplumsal refahı sağlamak, sosyal değişmeyi etkilemek sosyal bilinci geliştirmek, birey-toplum etkileşimini güçlendirmek, insan haklarını korumak gibi odağı insan olan amaçları vardır. Sosyal Hizmet mesleği, sosyal refah kurumunun işlevsellik kazanmasının bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. Sosyal hizmet mesleği; insancıl ve demokratik ideallere dayanır.  İnsan değeri, onur ve haysiyeti son derece önemlidir. Bireyin toplumsal işlevselliği ve çevresi ile olan etkileşimi mesleğin odağını oluşturur. Sosyal Hizmetler'in görevi; birey ile toplum arasında, her ikisinin karşılıklı olan doyum gereksinimlerinin karşılamakta bir araçtır. Bireyle toplum arasında uzlaştırıcı, arabulucu uyum ve denge sağlayıcıdır. Sosyal hizmet mesleği belli bir disiplin ve bilimsel bir bilgi temeline dayalıdır. İnsanı anlamak, ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını çözümlemek ve toplumla bütünleşmesini sağlamak ancak buna dayanır.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİK

Mesleğin diğer mesleklerden ayrıt edici özelliği nedir?

Sosyal Hizmet mesleğini diğer mesleklerden ayırt eden en önemli özelliği "kendi kaderini tayin etme" değeridir. Akıl hastalığı, ergin olmama (yaş küçüklüğü) tutukluluk hali, bilinçsizlik gibi durumlarda bu değerin uygulanması söz konusu olmamaktadır. Oysa diğer meslek alanları ihtisas alanlarındaki yetkiye dayanarak tavsiye eder. Sosyal hizmet mesleği 1800'lerin sonlarına doğru ortaya çıkmaya başlamıştır. O zamana kadar dinsel ve flantropik yaklaşımlarla ele alınan hizmetlerde profesyonel eğitilmiş elemanlara ihtiyaç duyulmuştur. 1878'de Londra'da hayırsever derneklerinde çalışanlar için düzenlenen konferanslarda ilk adımı oluşturmuştur. Sosyal hizmet mesleği toplumun bazı sosyalizasyon ve kontrol fonksiyonlarını yapmaktadır. Sosyal hizmet uygulaması değerlerini toplumun kabul ettiği değerler sisteminden almaktadır.

Sosyal hizmet uzmanı; bilimsel bilgi temelinin yanı sıra mesleki yardım yapan bir kişi olduğu için; mesleki bilgi ve değerleri benimsemiş biridir. Sosyal Hizmet toplumun bir organıdır. Toplumun değişen sosyal ihtiyaçları ışığında gerekli olduğunda onları değiştirmek uygulamayı disipline ve kontrol etmektir. Bireyin çeşitli rollerini yerine getirilmesinde yer alan sosyal ilişkilerinin çeşitleri yönleri kalitesi ve sonuçları sosyal hizmetin mesleki ilgisi olmaktadır. Sosyal Hizmet, sosyal problem ve insan davranışlarının büyük ölçüde sosyal kurumlarla ilgisi olduğunu kabul eder. Sosyal sorunlar bireylerle çalışmak veya sosyal kurumlarda gerekli değişmeleri gerçekleştirmek suretiyle giderilebilir.

Mesela nasıl giderilebilir?

Örneğin; suça yönelik bir davranış bireysel terapi ile düzeltilebilir. Ancak binlerce gencin suça yönelik davranışı politika ve ekonomi kurumlarında uygun değişiklikler yapılarak önlenebilir.

Sosyal Hizmetler'in temel amacı nedir?

Temel amacı; bireyin ya da toplumun kendi kendine yardım etmesini sağlamaktır. Birey ve grupların kendi kaderini tayin hakkı vardır ve sosyal hizmet, kişi ve grupların bunu fark etmesini ve kullanmasını sağlar. Bir çok kişinin inançlarının tersine sosyal hizmet uzmanı danışanlarının/müracaatçısının şikayetlerini dinleyip ona "sosyal psikolojik" bir hap vermez. Müracaatçısının kendisini diğer bireylerle olan ilişkilerini anlamasına ve sorununu çözümlemek için kendi toplumunun kaynaklarından yararlanmasına çalışır. Sosyal Hizmetler, insanların egolarının güçlü olduğunu kabul eder. Her insanın özel ve biricikliğini kabul eder. Bireyler sorunlarını ortaya koyabildikleri ve bunların ne olduğunu anladıkları ölçüde sorunlarına çözüm bulabilirler. Diğer bazı meslekler yalnızca patolojik sorunlarla ilgilenirler. Oysa Sosyal Hizmetler arzu edilen değişiklikleri gerçekleştirmek için bireyin ve toplumun güçlerine inanır ve bunları harekete geçirir.

 Sosyal hizmetlerin çalışma alanları nelerdir?

Sosyal hizmetler insanın var olduğu her yerde çalışır. Çalışma alanı insan olduğu için de geniş bir çalışma alanı vardır. Yani hastanelerden tutun da kamu kurum ve kuruluşlarına kadar birçok yerde Sosyal Hizmetler uzmanını görebilirsiniz.

CAN ALICI BİR ÖNEME SAHİPTİR

Sosyal Hizmet uygulamaları sizce ülkemiz için öncelikli bir alan mıdır?

Bildiğiniz gibi ülkemiz konum itibariye ve coğrafi bakımdan her zaman sıcak ve hareketli durumdadır. Sadece bu pencereden bakıldığında dahi uygulamada sosyal hizmetlerin ne kadar can alıcı önemde olduğu anlaşılacaktır. Sadece Ortadoğu’daki savaş nedeniyle ülkemize sığınmış milyonlarca insana, aileye(yaşlısı, genci, çocuğu, kadın, özürlüsü,  hastası vb.)  insan hakları doğrultusunda ulaşabilmek ve sosyal hizmet sunmak tabii ki kolay değil. Bu aynı zamanda ülkenin kaynakları ile de ilgili. Kaldı ki, ülkemiz sürekli kabuk değiştiren dinamik bir yapıya ve nüfusa sahip, bir taraftan uzun süredir dışarıdan gelen sığınmacılara hizmet üretmek bir taraftan gelişen ve değişen dünya da kendi ülke insanına, bu değişime parelel hizmet sunabilmek ülke içerisinde diğer disiplinlerle birlikte iç içe geçmiş etkin bir sosyal hizmet müdahalesini gerekli kılmaktadır. Biz bu etkin müdahaleleri genellikle yaşanan afetlerde hatırlar sonra çok çabuk unuturuz. 17 Ağustos depremi bunun en çarpıcı örneğidir. Kaldı ki ülkemiz oluşumunu geç tamamlamış genç bir ülkedir. Bu yüzden deprem riski çok olan fay hatlarının aktif olduğu bir jeolojik yapısı vardır. Bu nedenle gerek şehirleşme gerekse şehirleşme şekli buna uyarlanması gerekir. Bununla birlikte olası bir risk durumunda koruyucu ve önleyici etkin profesyonel sosyal hizmet uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak ülke ve toplum olarak çok çabuk unutan bir hale geldik. Sanki yıllardık sürekli acı yaşamaktan acılara ve travmalara alıştık ve göz ardı eder olduk. Çünkü tehlikeler hemen kapımızın önünde biliyor ama umursamıyoruz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Genel

“Halkın can ve mal güvenliği tehlikede!”

Asayiş

Ankara'da terör örgütünün propagandasını yapan 11 kişiye gözaltı 

Genel

Çankaya'da 'Kadın Emeği Festivali' başlıyor 

Ekonomi

Nesle devir vergiye takılıyor!

Kültür-Sanat

Bu hafta 8 film vizyona girecek

Asayiş

Mükerrer oy kullandığı iddia edilen kadın serbest bırakıldı

Politika

"Seçmen kütüğünde mükerrer kayıt yok"

Teknoloji

Her yerde aynı parolayı kullanmayın!

Politika

“Kimsesiz çocukları devlet kadrosuna alacağız”

Genel

Çankaya Evleri yaz boyunca açık olacak 

Asayiş

Ezhel'e beraat kararı!

Kültür-Sanat

Ünlü isimler Türkiye'ye geliyor